Liên hệ

SHOP MỸ PHẨM ELENAKIM HOUSE Địa chỉ: 62/31 Trần Nguyên Hãn, P.13, Q.8, TP HCM Hotline: 0909805359 0938588591 Email: Elenakim.house@gmail.com

SHOP MỸ PHẨM ELENAKIM HOUSE

Địa chỉ

  • 62/31 Trần Nguyên Hãn, P. 13, Q.8, TP HCM
  • Số điện thoại

  • 0909805359
  • 0938588591
  • E-mail:

  • elenakim.house@gmail.com
  • Captcha
    https://www.google.com/maps/place/62%2F31+Tr%E1%BA%A7n+Nguy%C3%AAn+H%C3%A3n,+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+13,+Qu%E1%BA%ADn+8,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7442358,106.6576725,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x31752e5f3c456c1d:0xef3ba9e386e994c1!2zNjIvMzEgVHLhuqduIE5ndXnDqm4gSMOjbiwgcGjGsOG7nW5nIDEzLCBRdeG6rW4gOCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!3b1!8m2!3d10.746119!4d106.657366!3m4!1s0x31752e5f3c456c1d:0xef3ba9e386e994c1!8m2!3d10.746119!4d106.657366